بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
مسئول پشتیبانی
شرح وظایف :

آقای مجتبی کریمزاده

داخلی: 113

 

 1.    رعايت سلسله مراتب اداري

2.       رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران ، بيماران ، جانبازان و ساير ارباب رجوع

3.      نظارت برحسن اجراي وظايف تعيين شده براي كليه واحدهاي تابعه از نظر پشتيباني

4.      افزايش و ارتقاء كارآيي مطلوب كاركنان واحدهاي تابعه و تسريع جريان امور اجرائي

5.      استفاده صحيح و مؤثر از نيروهاي تحت نظر

6.       راهنمائي نمودن و دادن تعليمات لازم به كليه كاركنان تحت امر به منظور حسن انجام امور محوله

7.      نظارت بر تهيه و تحويل ملزومات واحدهاي زيربط  

8.      صدور و اجرای دستورالعملهاي لازم جهت هماهنگي در خصوص اجراي قوانين و مقررات

9.       تأمين نيروي مورد نياز كليه واحدهاي تحت نظر

10.      ارزيابي نيروهاي تحت نظر و بكارگيري نيروهاي شايسته در قسمتهاي مختلف

11.      تقسيم كار ،‌تعيين وظايف و حدود اختيارات پرسنل تحت نظر

12.     نظارت بر كليه خريدها و تهيه ملزومات بيمارستان طبق دستورالعملها و فرمهاي مورد استفاده

13.     نظارت بر كليه ورود و خروجهاي انبار و گرفتن گزارش كامل از وضعيت انبار

14.     پيشنهاد و اظهار نظر در خصوص تغيير وضعيت پرسنل تحت پوشش

15.     برنامه ريزي ، جمع آوري و طبقه بندي پيشنهادات جهت ارتقاء سطح كارآئي واحدهاي تابعه

16.     شركت فعال و مؤثر در كميته ها و جلسات مربوطه و ارائه پيشنهادات لازم 

17.     هماهنگي با سوپروايزر آموزشي در برگزاري كلاسهاي آموزشي و تهيه جزوات كاربردي به منظور ارتقاء سطح كيفي كاركنان تحت پوشش

18.     ارائه برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت جهت واحدهاي تحت نظارت

19.     مسئوليت مستقيم افراد زير مجموعه بر اساس نمودار سازماني

20.     شركت در جلسات كميته انضباطي و اظهار نظر در خصوص وضعيت نيروهاي ذيربط

21.     شركت در جلسات مربوط به تغيير وضعيت شغلي كاركنان تحت نظر

22.     گرفتن گزارش كامل از كليه واحدهاي ذيربط با توجه به  وضعيت كاري ايشان

23.    برخورد مناسب و تشريك مساعي با افراد ذيربط جهت اطمينان بخشي به آنها و ارائه كار مطلوب توسط ايشان

24.    تشويق نيروهاي كارآمد از واحدهاي ذيربط جهت ترغيب و تشويق ديگر نيروها

25.    تشكيل جلسات با واحدهاي ذيربط و بررسي مسائل و مشكلات ايشان

26.     ارائه گزارش از انجام امور مربوط به مقام مافوق

27.    هماهنگی با رئیس مرکز در خصوص کسب خط مشی ها و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک

28.    هدایت مرکز در اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی

29.     نظارت بر نحوه طراحی ، توسعه ، تدوین و بروزرسانی طرح جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات بیمارستان

30.     تطبیق و هماهنگی امور مرکز با توجه به استاندارد های بیمارستانی

31.     ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحد های تحت امر

32.    نظارت بر تنظیم طرحهای خرید ، توزیع ، نگهداری و کنترل اقلام مصرفی ، پزشکی ، پلاک خور و قابل نگهداری به منظور استفاده صحیح از آنها

33.    تهیه و هماهنگی در خط مشی های مورد نیاز طبق سنجه های اعتبار بخشی

34.    شرکت در جلسات آموزشی الزامات اعتبار بخشی

35.    نظارت بر عملكرد و شرح وظائف آشپزخانه ، ‌انتظامات ،‌ نقليه ، تأسيسات و مخابرات

36.    دقت در نگهداري از وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

37.   انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.