بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
مدیریت دارویی
شرح وظایف :

امیرهوشگ اسماعیلی

داخلی:223

 

1.     رعايت سلسله مراتب اداري

2.     رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران

3.      حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده مطابق آئين نامه

4.      کنترل نسخ و ارائه داروهای تجويز شده طبق ضوابط و امضا و ممهور نمودن آنها

5.      عرضه داروهای بدون نسخه مطابق فهرست وضوابط اعلام شده ازسوی وزارت وارائه راهنمايی دارويی جهت استفاده ازآنها

6.     رعايت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجويز شده با ارائه توضيحات لازم و تحويل بهداشتی آنها

7.      بررسی موارد ابهام و در صورت لزوم جايگزينی اقلام در نسخ تجويزی ، پس از مشاوره با پزشک معالج

8.      اعمال نظارت بر شرايط نگهداری داروها، شکل ظاهری، کيفيت فيزيکی و تاريخ مصرف و نحوه تدارک و عرضه داروها

9.      ساخت و ارائه داروهای ترکيبی طبق ضوابط با توجه به اصول علمی وفنی بنحوی که مانع ساير وظايف قانونی وی نگردد

10.   جلوگيری از دخالت افراد غير مجاز در امور فنی داروخانه

11.   استفاده از روپوش سفيد با نصب پلاک مشخصات

12.   همکاری با بازرس يا بازرسان دانشگاه يا وزارت

13.   اعلام گزارش مراتب تخلف به دانشگاه

14.    تکميل و ارسال پرسشنامه ها برای امور اطلاع رسانی و تحقيقاتی در ارتباط با برنامه تنظيم شده توسط وزارت

15.    اعلام اشکالات مشاهده شده در داروها برابر الگوی تعيين شده از طرف اداره کل دارو

16.   دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

 

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.