بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
آزمایشگاه
شرح وظایف :

 

 آقای زین العابدین شاه محمدی

خانم مریم یاری

داخلی: 220-221

 

1.       رعايت سلسله مراتب اداري

2.        رعايت كليه شئونات اسلامي و بكارگيري اخلاق و رفتار مناسب با همكاران

3.        اجرا و  نظارت بر نحوه صحيح نمونه گيري

4.        اجراي صحيح انجام آزمايشات

5.        انجام تستهاي ميكروب شناسي و قارچ شناسي  

6.        کمک در تدوین خط مشی های آزمایشگاه بر اساس معیارهای اعتبار بخشی

7.        كاركردن با دستگاههاي اتوميشن آزمايشگاه

8.        انجام كنترل كيفي بخشهاي مختلف آزمايشگاه

9.        انجام ساير امور آزمايشگاه 

10.      کسب آموزش های لازم در خصوص ایمنی بیمار، کنترل عفونت، ایمنی شغلی و ...

11.      جمع آوری و تحلیل داده ها

12.      اجرای برنامه بهبود کیفیت و مداخلات اصلاحی بطور دائم

13.      تدوین برنامه مدون و یکپارچه برای ممیزی داخلی

14.      انجام اقدامات لازم جهت تست سوء مصرف مواد

15.      ارائه آمارهای مورد نیاز به مسئول مافوق

16.      فعاليت در آموزش پرسنل و همكاري با سوپروايزر آموزشي در اين خصوص 

17.      بعهده داشتن انبار داخلي آزمايشگاه و تهيه موارد مورد نياز جهت آزمايشگاه

18.      بازبيني ، كنترل و نگهداري كامل از كليه وسائل و دستگاههاي آزمايشگاه و ارائه ليست كسورات يا نواقص سيستم ها به مافوق

19.      آماده سازي وسائل نمونه گيري از بيماران

20.      انجام مرحله ماكروسكوپي كامل ادرار

21.      انجام مرحله آماده سازي آزمايش مدفوع

22.      كشيدن و رنگ آميزي لامهاي هماتولوژي

23.      انجام آزمايش سديمانتاسيون  ESR

24.      انجام آزمايش هماتوكريت

25.      آماده سازي وسائل لازم جهت انجام ساير آزمايشات

26.      دقت در نگهداري وسائل و دستگاههاي مورد استفاده

27.      انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.