بیمارستان تخصصی شهید رجایی

031 42 23 25 85

031 42 23 25 86

دسته بندی‌ها
واحد فن آوری اطلاعات
شرح وظایف :

آقای سید حسن موسوی

داخلی:101

 

وظایف و مسئولیت ها :

1.        انتخاب و طراحی پیکر بندی سخت افزارها

2.         نظارت برآزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاه ها

3.         تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ریزی سیستم

4.         انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزارهای پایه ای(سیستم عامل) با توجه به پیکربندی سیستم

5.         نظارت در تهیه داده های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها        با یکدیگر

6.        آزمایش نرم افزار های پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها

7.        انتخاب، پیاده سازی و نگهداری بسته های نرم افزاری با توجه به نیاز سازمان

8.        تعیین اهداف سیستم های پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها،      فایل  ها و هزینه های لازم جهت پیاده سازی وعملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص

9.        تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارش عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر برای ارتقای آگاهی آنها

10.      ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای داخل و خارج به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های     پایه ای و به کارگیری آنها در صورت نیاز

11.     همکاری با طراحان، تحلیل گران ، کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات برای به کارگیری سیستم های مورد نظر

12.     مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فناوری اطلاعات

13.     تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم

14.     شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها

15.     تهیه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

16.     مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فناوری اطلاعات و ارائهنظرات مشورتی به مقام های بالاتر

17.     همکاری در رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده علمی از برنامه ها پیش می آید

18.     مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود وارائه پیشنهاد طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

19.     انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و ارائه نتایج به مقام بالا

بيمارستان تخصصي روانپزشکي و توانبخشي شهيد رجايي داراي 100 تخت فعال بوده و شامل بخش هاي اورژانس ،4 بخش روانپزشکي ،مرکز توانبخشي ضايعه نخاعي و مرکز توانبخشي ريه مي باشد .اين بيمارستان در سال هاي متمادي موفق به کسب درجه يک در اعتباربخشي شده است و در سال 96 علاوه بر کسب عنوان درجه یک با امتیاز خیلی خوب موفق به قرار گرفتن در بین 10 بیمارستان برتر استان اصفهان گردید.


 

 

 

 

 

 

بيمارستان شهيد رجايي از سال 1363 فعاليت خود را به عنوان مركزي جهت مراقبت از جانبازان با آسيب هاي نخاعي شروع كرد و از سال 1371 به دنبال بروز اختلالات عصبي ناشي از عوارض جنگ که رزمندگان را درگير کرده بود اين مرکز اقدام به بستري جانبازان اعصاب و روان نمود. از سال 1382 با دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري از وزارت بهداشت و درمان رسماً با عنوان بيمارستان تخصصي اعصاب و روان فعاليت خود را با 60تخت فعال ادامه داد.در سال 1389 از طريق پيگيري هاي فراوان با دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ، معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 89/7/24 چهل تخت به مجموع تخت هاي بيمارستان اضافه گرديد و 100 تخت خوابي شد. این بیمارستان در  سال 95 زیر نظر شرکت متد اقدام به فعالیت می نماید. با توجه به اينکه بيمارستان موافقت اصولی دريافت مجوز 250 تخت مصوب از وزارت بهداشت گردیده است که علاوه بر بخش های روانپزشکی، بخش های داخلی، مغز و اعصاب نیز به آن اضافه شده است  و  با عنايت به مساحت 75000 متر مربع بيمارستان، اين مرکز در حال حاضر بزرگترين بيمارستان غير دولتي روانپزشکي در سطح استان و نيز بزرگترين و یکی از بهترین بيمارستان های روانپزشکي بنياد شهيد در سطح کشور مي باشد.